- 8%

Vữa Sika grout 214-11

Vữa Sika grout cường độ cao 1 thành phần gốc ximang

Những ưu điểm :

  • Duy trì độ chảy lỏng tốt;
  • Giảm co ngót, ổn định kích thước;
  • Cường độ cao, độ sệt có thể điều chỉnh được;

Ứng dụng điển hình :

  • Chân móng máy, chân móng cột
  • Đổ bù các tiết diện bê tông khác
  • Sửa chữa bê tông
  • Rót vữa các ống siêu âm bê tông…

295.000 

Waterstoppvc.com
Logo