Giải pháp

(Quy trình này đã được chúng tôi ứng dụng thực tế tại công trình) Mô tả : hiện trường là vách tầng hầm một biệt thự, vị trí tiếp giáp sông Sài Gòn. Áp lực ...

Quy trình chống thấm bể nước sinh hoạt, bạn cần tuân thủ các điều kiện sau đây.

Chống thấm cổ ống là một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng. Các cổ ống thông thường có thể bị rò rỉ nước và thấm, đặc biệt là trong các ...

I . XỬ LÝ CÁC LỖI BÊ TÔNG VẬT LIỆU SỬ DỤNG TC 668 / 669: Polyurethane 1 thành phần có độ nhớt thấp, bơm vào các vết nứt , bọng xốp kết cấu bê tông.Sản ...

Bài viết chống thấm sửa chữa bê tông là một chủ đề quan trọng trong ngành xây dựng, đặc biệt là trong việc bảo vệ và bảo quản các công trình xây dựng. Trong ...

Điều kiện áp dụng Phương pháp này được đề xuất dành cho việc sửa chữa bê tông sàn , cọc bê tông và các kết cấu bê tông khác nhằm đảm bảo vệ chất lượng và ...

Waterstoppvc.com
Logo